Meer informatie rond Corona
(Laatste update : 28-09-2020)
De vereniging is open, maar enkel op afspraak!
U kunt (als lid) een afspraak plannen voor een schietbeurt op het door u gewenste moment.
Voor de leden is er meer informatie beschikbaar en een afspraak te plannen als u hier links op 'leden pagina' klikt.
Momenteel zijn we voor de SPORT open maar is de BAR GESLOTEN.


Bent u geen lid? , neem dan contact met ons op via het contact formulier.

De Nationale Politie heeft voorts de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven voor een nader te bepalen periode van rechtswege te laten verlengen. In de praktijk betekent dat dat verlofhouders hun verlof pas verlengen wanneer de afdeling Korpscheftaken weer operationeel is en tot die tijd de verloven dus geldig blijven.

Houd onze website in de gaten voor verdere ontwikkelingen.