Meer informatie rond Corona
(Laatste update : 24-03-2020)
ALLE Wedstrijden en activiteiten KNSA zijn tot 1 juli 2020 afgelast.
In verband met de verscherping van de maatregelen als gevolg van de coronacrisis door de Nederlandse regering, is de afgelasting van alle KNSA-activiteiten zoals wedstrijden, kampioenschappen, opleidingen, cursussen, bijeenkomsten, enzovoorts, verlengd tot 1 juni 2020.

De vereniging zal zodoende gesloten blijven tot in iedergeval 1 Juli 2020 voor bezoek.
Dit houd in dat u
NIET langs kunt komen voor de schietbeurten/wedstrijden etc.

Afdelingen Korpscheftaken is i.v.m. coronavirus gesloten.
De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat in verband met de crisis rondom het coronavirus, de politie afdeling Korpscheftaken tot nader order geen aanvragen voor wapenverloven en verlengingen van wapenverloven in behandeling neemt.

De Nationale Politie heeft voorts de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven voor een nader te bepalen periode van rechtswege te laten verlengen. In de praktijk betekent dat dat verlofhouders hun verlof pas verlengen wanneer de afdeling Korpscheftaken weer operationeel is en tot die tijd de verloven dus geldig blijven.

Houd onze website in de gaten voor verdere ontwikkelingen.